Rank Holder

Home / Rank holder
Rank Holder


Type something in the input field to search the table for names, rank or year :


Name Rank Image
Pratim Das JAM 2020 & GU Rank-1 2021
Prasant kr Das JAM 2021
Kaushik Saha JAM 2022 & GU Rank-1 2022
Mohibul Hoque JAM 2023
Prasad Basumatary JAM 2023
Zeemoni Baruah GU Rank-3 2023
Nayanjit Saha JAM 2024
Simanta Pathak JAM 2024
Soumita Modak JAM 2024